Course Content
WPROWADZENIE
W ramach wstępu uczestnik usystematyzuje lub powtórzy posiadaną wiedzę oraz zapozna się z proponowanym przez prowadzące schematem omówienia kontrolingu personalnego.
0/5
Kontroling personalny w praktyce
0% Complete