WPROWADZENIE?

W ramach wstępu uczestnik usystematyzuje lub powtórzy posiadaną wiedzę oraz zapozna się z proponowanym przez prowadzące schematem omówienia kontrolingu personalnego.

BUDŻETOWANIE I PLANOWANIE KOSZTÓW

PŁACE I RAPORTY PŁACOWE

PARAMETRYZACJA KONTROLINGU

PODSUMOWANIE