CUSTOMER CARE?

Obsługa klienta to bardzo szerokie zagadnienie, które tylko z pozoru jest łatwe. Ogół możliwych do wykonania działań, ich stopień innowacyjności oraz konieczność dostosowywania się do klientów sprawia, że zagadnienia customer care ciągle ewoluują.

PUBLIC CUSTOMER CARE

TECHNOLOGIE WSPIERAJĄCE

Trendy w CX – moda czy konieczność

Prelekcja Małgorzaty Gawrysiak, Genesys